неділю, 16 жовтня 2016 р.

Про методичне об'єднанняПро методичне обєднання класних керівників
До шкільного методичного об’єднання класних керівників входять 10 вчителів, дев’ять з яких мають вищу освіту. Найбільшим педагогічним досвідом володіє вчителька початкових класів Штибко Катерина Петрівна  (вчитель 3 класу).  Твоє вчителів мають вищу категорію – Руренко Майя Василівна, Колісніченко Інна Василівна та Штибко Катерина Петрівна.
Класні керівники проводять змістовні виховні заходи, на високому рівні готують виховні години, впроваджують у своїй роботі інноваційні технології, постійно підвищують свій методичний рівень.
У цьому році методичне об’єднання працюватиме над проблемним питанням: «Створення сприятливих умову класному колективі для всебічного гармонійного розвитку особистості». Шляхами реалізації цього питання визначенні навчально-виховні години і відповідно проведення відкритих виховних годин.
         Голова методоб’єднання – Волос Любов Семенівна, секретар – Мамрига Ірина Ігорівна.

Рекомендації для класних керівниківРекомендації  для  класних  керівників

         1. Завести журнал планування і обліку роботи з класом на весь період навчання.
         2. Класний керівник повинен добре вивчити кожного учня свого класу, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне становище, тощо.
         3. Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу класу, які повинні бути першими помічниками в роботі класного керівника.
         4. В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню класу: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.
         5. В багатьох учнів є певні здібності до спорту, художньої самоді­яльності, до літератури чи мистецтва,  організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.
         6. Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками.
         7. Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в класі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих учнів, а також відзначає кращих учнів.
         8. Класний керівник відповідно до плану проводить класні збори, на яких учні обговорюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб учні висловили усно чи в письмовій формі свої претензії до вчителів, до адміністрації, до якості проведення уроків і т. ін.
9. Якщо учень попадає в скрутне становище, то класний керівник допо­магає йому вирішити ці складні питання. При потребі класний керівник сповіщає батьків.
         10. В своїх планах класні керівники обов'язково включають питання патрі­о­тичного виховання, екологічного, правового виховання та питання культури і поведінки учнів.


План роботи на 2016-2017 н.р.План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2016-2017 н.р.
Вересень 2016

1.     Аналіз виховної роботи за минулий 2015-2016 н.р.
2.     Затвердження плану виховної роботи на 2016-2017 н.р.
3.     Методичні поради по плануванню роботи класних керівників на новий навчальний рік.
4.     Практичне заняття: Методика впровадження проектної діяльності в систему шкільного самоврядування. (Новітні технології).

Листопад 2016

1.     Круглий стіл «Попередження насильства в сім’ї.
2.     Ефективність участі класних керівників у проведенні загально шкільних заходів.

Січень 2017

1.     Результативність роботи класних керівників за І півріччя.
2.     Робота класних керівників щодо формування в учнів відповідального ставлення до навчання.
3.     Обговорення відвіданих виховних годин.
4.     Огляд новинок періодичної преси з питань виховної роботи.

Березень 2017

1.     Дитячий колектив. Яким він повинен бути? (Диспут)
2.     Підготовка до проведення літньої оздоровчої кампанії.

Травень 2017

1.     Підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників.
2.     Аналіз ефективної виховної роботи в школі.

Банк даних про склад МОБАНК ДАНИХ ПРО СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

П.І.П.
Дата народження
Освіта, який навчальних заклад закінчили
Спеціальність за дипломом
Педагогічних стаж
1.
Волос Любов Семенівна
27.08.1967
Вінницький державний педагогічний університет
учитель біології та географії
26
2.
Мамрига Ірина Ігорівна
16.12.1984
Житомирський державний університет ім. І.Франка
учитель англійської мови і зарубіжної літ.
3
3.
Власюк Ольга Володимирівна
08.02.1968
Уманський державний педагогічний університет
учитель початкових класів
30
4.
Цимбал Валентина Валеріївна
26.02.1982
Вінницький державний педагогічний університет
учитель початкових класів
9
5.
Штибко Катерина Петрівна
01.12.1959
Уманський державний педагогічний університет
учитель початкових класів
38
6.
Подлесна Анжела Петрівна
10.11.1968
Уманський державний педагогічний університет
учитель початкових класів
20
7.
Колісніченко Інна Василівна
01.06.1963
Вінницький державний педагогічний університет
учитель укр. мови та літератури
32
8.
Власюк Наталія Віталіївна
03.08.1967
Київське педучилище
вихователь дитячого садка
26
9.
Руренко Майя Василівна
08.05.1962.
Вінницький державний педагогічний університет
учитель історії
33
10.
Зеленюк Галина Олексіївна
09.04.1959
Вінницький державний педагогічний університет
учитель укр. мови та літератури
36