неділя, 16 жовтня 2016 р.

Рекомендації для класних керівниківРекомендації  для  класних  керівників

         1. Завести журнал планування і обліку роботи з класом на весь період навчання.
         2. Класний керівник повинен добре вивчити кожного учня свого класу, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне становище, тощо.
         3. Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу класу, які повинні бути першими помічниками в роботі класного керівника.
         4. В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню класу: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.
         5. В багатьох учнів є певні здібності до спорту, художньої самоді­яльності, до літератури чи мистецтва,  організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.
         6. Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками.
         7. Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в класі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих учнів, а також відзначає кращих учнів.
         8. Класний керівник відповідно до плану проводить класні збори, на яких учні обговорюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб учні висловили усно чи в письмовій формі свої претензії до вчителів, до адміністрації, до якості проведення уроків і т. ін.
9. Якщо учень попадає в скрутне становище, то класний керівник допо­магає йому вирішити ці складні питання. При потребі класний керівник сповіщає батьків.
         10. В своїх планах класні керівники обов'язково включають питання патрі­о­тичного виховання, екологічного, правового виховання та питання культури і поведінки учнів.


Немає коментарів:

Дописати коментар